Ham Bez Çanta

Genellikle promosyon ürünlerinde kullanılan ham bez çantalar adından da anlaşıldığı gibi ham bezden yapılmaktadır. Günümüz reklamcılık ve baskı sektörünün gelişmesine paralel olarak firmalar da ham bez çantalar üzerinde etkili grafik ve görsellerle daha etkin reklamlar ile şirketlerinin isimlerini duyurmaya ve değişik promosyon hediyeler ile reklam yapmaya çalışmaktadır.Ham bez çantalar üzerine uygulanan görseller daha çok vektörel ağırlıklı çizimler olmakla birlikte transfer baskı uygulamaları da yapılabilmektedir.
Ham bez çantalar özellikle fuar dönemlerinde ve çeşitli etkinliklerde firma reklamı içeren baskılar kullanılmak koşulu ile tercih edilen reklam ürünleridir. Günümüzde bir çok firma baskılı ham bez çantayı fuarlarda yada reklam etkinliklerinde tercih etmektedir. Yıllardır süre gelen fuar ve promosyon deneyimimizi ele aldığımızda hemen hemen bütün büyük firmalar ham bez veya tela çantalar ile firma reklamı yapma yoluna gitmişlerdir.
Ham bez çantaların en önemli özelliği ise geri dönüşümlü ve doğaya karşı saygılı bir ürün olmasıdır. Bu yüzden son dönemlerde firmaların reklam ürünü olarak kullandığı doğaya saygılı firma imajını göstermek için de birçok firma için tercih sebebi olmuştur.